eCorpoNet - System Bankowości Korporacyjnej
 1. Sprawdź czy używasz szyfrowanego połączenia

  1. Czy adres rozpoczyna się od "https://" ?
  2. Czy w oknie przeglądarki widoczna jest ikona kłódki oznaczająca połączenie szyfrowane?
 2. Zweryfikuj certyfikat strony (np. klikając na kłódce)

  1. Czy certyfikat został wystawiony dla właściwej domeny ("ebiznes.bsr.krakow.pl") ?
  2. Czy certyfikat jest ważny?
  3. Zawsze kończ pracę korzystając z polecenia: Wyloguj

Logowanie do systemu eCorpoNet

 1. Chroń swoje hasła!
 2. Nie udostępniaj nikomu haseł jednorazowych
 3. Nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł
 4. Podawaj hasła wyłącznie aby autoryzować transakcję
 5. Nie podawaj haseł na stronie bez certyfikatu
 6. Zanim podasz hasło - sprawdź certyfikat strony
 7. Nie otwieraj podejrzanych i niespodziewanych załączników z poczty e-mail od nieznanych nadawców
 8. Nie używaj do logowania adresu lub linku podesłanego w wiadomości e-mail
 9. Dbaj o aktualizację programu antywirusowego, oprogramowania przeglądarki oraz systemu operacyjnego

Serwis ebiznes.bsr.krakow.pl używa plików cookies. Brak zmian ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.Więcej

Szanowni Państwo!

Ostrzeżenie przed oszustami powołującymi się na nadzór KNF w zakresie transakcji wymiany kryptowalut.

Informacja Prokuratury Krajowej, Komendy Głównej Policji i FinCERT.pl - Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP o zagrożeniu związanym z ofertami inwestycji na rynku Forex i Bitcoin.

UWAGA! przestępcy atakują przedsiębiorców korzystających z Programu Tarcza Finansowa PFR.
Komunikat Komendy Głównej Policji i ZBP


Serwis telefoniczny eBSR-BIZNES: 12 430 05 34 lub 12 257 11 06
(od poniedziałku do piątku 07:00 - 18:00, w soboty 07:30-13:30)

Od dnia 01-01-2020 r. płatności podatkowe z tytułu PIT, CIT i VAT winny być przekazywane na Indywidualny Numer Rachunku, tzw. mikrorachunek.
Więcej informacji na temat nowych mikrorachunkow oraz płatności podatkowych od 01-01-2020 r. na stronie głównej Banku
https://bsr.krakow.pl/aktualnosci/127-mikrorachunek-podatkowy.html/


Zmiany w płatnościach VAT i ZUS od 1 listopada 2019r. Komunikat Banku

BARDZO WAŻNA INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ -
ZMIANA SPOSOBU LOGOWANIA OD DNIA 11.09.2019 R.
Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemu, że od dnia 11 września 2019r. (środa) wprowadzone zostaje silne uwierzytelnianie w systemach bankowości elektronicznej, polegające na dwufazowym logowaniu do systemu:
FAZA I:

w usłudze eBSR i eBSR-BIZNES - bez zmian (należy podać stosowane dotychczas login i hasło)

FAZA II:

w usłudze eBSR - NOWOŚĆ: należy podać hasło SMS przesłane na wskazany w usłudze numer telefonu komórkowego lub użyć aplikacji TuBSR

w usłudze eBSR-BIZNES - NOWOŚĆ: należy podać hasło SMS przesłane na wskazany w usłudze numer telefonu komórkowego lub użyć certyfikatu kwalifikowanego

Hasła SMS służące do logowania są bezpłatne.

Powyższe zmiany wynikają z obowiązków przewidzianych ustawą o zmianie ustawy o usługach płatniczych implementującą do polskiego prawa dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2015/2366, tzw. PSD2.
W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem 12/430-05-34 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 18:00 oraz w soboty od 7:30 do 12:00).
Informacji udzielają również Pracownicy w placówkach Banku.BARDZO WAŻNA INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ
KORZYSTAJĄCYCH Z KART-ZDRAPEK/LIST HASEŁ JEDNORAZOWYCH
DO AUTORYZACJI TRANSAKCJI

Uprzejmie informujemy, że w usłudze eBSR-BIZNES nie ma już możliwości korzystania z list haseł jednorazowych.

Jeżeli dotychczas nie zmienili Państwo sposobu autoryzacji z list haseł jednorazowych na SMS lub certyfikat kwalifikowany, spowodowało to brak możliwości autoryzowania operacji w bankowości elektronicznej.

Zmiana sposobu autoryzacji możliwa jest w każdej placówce Banku lub jeżeli podczas uruchamiania usługi wskazali Państwo numer telefonu komórkowego, sposób autoryzacji można także zmienić telefonicznie pod numerem 12/430-05-34 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 18:00 oraz w soboty od 7:30 do 12:00).
Zmiana sposobu autoryzacji jest bezpłatna, a podyktowana jest przepisami ustawy o usługach płatniczych implementującymi dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366, tzw. PSD2.

W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod ww. numerem telefonu.
Informacji udzielają również Pracownicy w placówkach Banku.W związku z wprowadzeniem od 1 lipca 2018r. mechanizmu podzielonej płatności (MPP), udostępniliśmy taka możliwość w usłudze eBSR-BIZNES. Sposób wykonia przelewu podzielonej płatności VAT został opissany w Instrukcji użytkownika ( Przelew faktura VAT: strona 55, Przekazanie VAT: strona 56).
UWAGA!
W związku ze zmianami dotyczącymi MPP i umożliwieniem dyspozycji MPP z pliku, system bedzie restrykcyjnie przestrzegać kodowania pliku.
Zgodnie z dokumentacją wymagane kodowanie dla plików importowanych to Windows 1250 (CP1250) lub UTF-8. Informacje te są zawarte na stronie 101 w Instrukcji użytkownika.

Gdyby jednak pojawiły się kłopoty przy importowaniu dyspozycji z pliku, prosimy aby:
- eksportować pliki w wymaganym kodowaniu: Windows 1250 lub UTF-8.
- eksportować treść bez polskich znaków
- poprawić istniejące pliki zastępując "krzaczki" polskimi znakami


W związku z otrzymaną informacją z Oracle, wersje java od wersji 1.8.172 zawierają dodatkowe poprawki eliminujące występujące czasami "zawieszanie" usługi eBSR-BIZNES. Zalecamy używanie wersji java 1.8.172 (lub wyższej). Nowe wersje java do pobrania ze strony: http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jre8-downloads-2133155.html
Należy pobierać wersje najnowsze - obecnie :Java SE Runtime Environment 8u181. Zależnie od systemu wybieramy odpowiednią wersję.(np. dla 32 bit: Windows x86 Offline 61.55 MB jre-8u181-windows-i586.exe, dla 64bit: Windows x64 68.47 MB jre-8u181-windows-x64.exe )Szanowni Klienci,


W związku z możliwymi próbami ataku na Klientów bankowości elektronicznej polegającymi na próbie przekierowania Klienta na sfałszowane strony Banku, zalecamy zachowanie szczególnej ostrożności i zwracanie uwagi na otrzymywane wiadomości e-mail mogące zawierać fałszywe informacje (linki do stron), a sugerujące iż wiadomość ta została przesłana przez Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie.
Prosimy o zwracanie szczególnej uwagi na nietypowe komunikaty podczas logowania (np "PROSZĘ CZEKAĆ") oraz podejrzane incydenty takie jak otrzymywanie SMS autoryzacyjnych lub żądanie podania hasła jednorazowego mimo braku operacji wymagającej autoryzacji. O wszelkich incydentach należy poinformować Bank.
W związku z pojawiającymi się nowymi zagrożeniami dla Klientów bankowości elektronicznej zalecamy zapoznanie się z informacjami na ten temat, jak również poradnikiem Związku Banków Polskich
Z poważaniem
BSR w KrakowieDoładowania telefonów komórkowych
Doładowania realizowane są przez firmę Blue Media S.A. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z doładowaniem telefonów w tym reklamacji, prosimy o bezpośredni kontakt z Biurem Obsługi Klienta Blue Media, pod numerem nr tel. 58 7604 844 (połączenie płatne według stawek właściwego dla Użytkownika Operatora) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 22:00, a w soboty w godzinach od 8:00 do 16:00 lub na adres e-mail: bok@bm.pl
Zapoznaj się z Regulaminem
oraz informacją o kwotach doładowań. Jeśli chcesz, aby została wystawiona faktura, zarejestruj swoje dane po zalogowaniu Zasilenie - faktura