eCorpoNet - System Bankowości Korporacyjnej
 1. Sprawdź czy używasz szyfrowanego połączenia

  1. Czy adres rozpoczyna się od "https://" ?
  2. Czy w oknie przeglądarki widoczna jest ikona kłódki oznaczająca połączenie szyfrowane?
 2. Zweryfikuj certyfikat strony (np. klikając na kłódce)

  1. Czy certyfikat został wystawiony dla właściwej domeny ("ebiznes.bsr.krakow.pl") ?
  2. Czy certyfikat jest ważny?
  3. Zawsze kończ pracę korzystając z polecenia: Wyloguj

Logowanie do systemu eCorpoNet

 1. Chroń swoje hasła!
 2. Nie udostępniaj nikomu haseł jednorazowych
 3. Nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł
 4. Podawaj hasła wyłącznie aby autoryzować transakcję
 5. Nie podawaj haseł na stronie bez certyfikatu
 6. Zanim podasz hasło - sprawdź certyfikat strony
 7. Nie otwieraj podejrzanych i niespodziewanych załączników z poczty e-mail od nieznanych nadawców
 8. Nie używaj do logowania adresu lub linku podesłanego w wiadomości e-mail
 9. Dbaj o aktualizację programu antywirusowego, oprogramowania przeglądarki oraz systemu operacyjnego

Serwis ebiznes.bsr.krakow.pl używa plików cookies. Brak zmian ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.Więcej

Szanowni Państwo!


W związku z pracami serwisowymi u operatora, w nocy z 08/09.07.2020 od 23:30 do 01:30 mogą wystąpić chwilowe przerwy w dostarczaniu SMS-ów.
Przepraszamy za utrudnienia.

UWAGA! przestępcy atakują przedsiębiorców korzystających z Programu Tarcza Finansowa PFR.
Komunikat Komendy Głównej Policji i ZBP


Tarcza Finansowa PFR
Wnioski o subwencję w ramach Tarczy Finansowej PFR można już składać w bankowości elektronicznej. Po zalogowaniu do systemu z menu należy wybrać "Wnioski", a następnie "Tarcza PFR". Po wyborze rachunku, na który ma wpłynąć subwencja można przystąpić do wypełniania wniosku.
Więcej szczegółów na temat programu znajdą Państwo na stronie www.pfr.pl.

Jak złożyć wniosek o subwencję PFR

Szanowni Przedsiębiorcy w trakcie składania wniosku o subwencję należy sprawdzić, czy od przesłania deklaracji VAT-7 minęły 4 dni kalendarzowe, a w przypadku podatników rozliczających się kwartalnie z VAT, co najmniej 7 dni kalendarzowych od złożenia JPK_VAT. Proces walidacji wniosków wymaga przetworzenia danych w rejestrach publicznych. Złożenie wniosku o subwencję wcześniej rodzi ryzyko jego odrzucenia przez PFR.

Serwis telefoniczny eBSR-BIZNES: 12 430 05 34 lub 12 257 11 06
(od poniedziałku do piątku 07:00 - 18:00, w soboty 07:30-13:30)

Od dnia 01-01-2020 r. płatności podatkowe z tytułu PIT, CIT i VAT winny być przekazywane na Indywidualny Numer Rachunku, tzw. mikrorachunek.
Więcej informacji na temat nowych mikrorachunkow oraz płatności podatkowych od 01-01-2020 r. na stronie głównej Banku
https://bsr.krakow.pl/aktualnosci/127-mikrorachunek-podatkowy.html/


Zmiany w płatnościach VAT i ZUS od 1 listopada 2019r. Komunikat Banku

BARDZO WAŻNA INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ -
ZMIANA SPOSOBU LOGOWANIA OD DNIA 11.09.2019 R.
Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemu, że od dnia 11 września 2019r. (środa) wprowadzone zostaje silne uwierzytelnianie w systemach bankowości elektronicznej, polegające na dwufazowym logowaniu do systemu:
FAZA I:

w usłudze eBSR i eBSR-BIZNES - bez zmian (należy podać stosowane dotychczas login i hasło)

FAZA II:

w usłudze eBSR - NOWOŚĆ: należy podać hasło SMS przesłane na wskazany w usłudze numer telefonu komórkowego lub użyć aplikacji TuBSR

w usłudze eBSR-BIZNES - NOWOŚĆ: należy podać hasło SMS przesłane na wskazany w usłudze numer telefonu komórkowego lub użyć certyfikatu kwalifikowanego

Hasła SMS służące do logowania są bezpłatne.

Powyższe zmiany wynikają z obowiązków przewidzianych ustawą o zmianie ustawy o usługach płatniczych implementującą do polskiego prawa dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2015/2366, tzw. PSD2.
W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem 12/430-05-34 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 18:00 oraz w soboty od 7:30 do 12:00).
Informacji udzielają również Pracownicy w placówkach Banku.BARDZO WAŻNA INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ
KORZYSTAJĄCYCH Z KART-ZDRAPEK/LIST HASEŁ JEDNORAZOWYCH
DO AUTORYZACJI TRANSAKCJI

Uprzejmie informujemy, że w usłudze eBSR-BIZNES nie ma już możliwości korzystania z list haseł jednorazowych.

Jeżeli dotychczas nie zmienili Państwo sposobu autoryzacji z list haseł jednorazowych na SMS lub certyfikat kwalifikowany, spowodowało to brak możliwości autoryzowania operacji w bankowości elektronicznej.

Zmiana sposobu autoryzacji możliwa jest w każdej placówce Banku lub jeżeli podczas uruchamiania usługi wskazali Państwo numer telefonu komórkowego, sposób autoryzacji można także zmienić telefonicznie pod numerem 12/430-05-34 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 18:00 oraz w soboty od 7:30 do 12:00).
Zmiana sposobu autoryzacji jest bezpłatna, a podyktowana jest przepisami ustawy o usługach płatniczych implementującymi dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366, tzw. PSD2.

W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod ww. numerem telefonu.
Informacji udzielają również Pracownicy w placówkach Banku.W związku z wprowadzeniem od 1 lipca 2018r. mechanizmu podzielonej płatności (MPP), udostępniliśmy taka możliwość w usłudze eBSR-BIZNES. Sposób wykonia przelewu podzielonej płatności VAT został opissany w Instrukcji użytkownika ( Przelew faktura VAT: strona 55, Przekazanie VAT: strona 56).
UWAGA!
W związku ze zmianami dotyczącymi MPP i umożliwieniem dyspozycji MPP z pliku, system bedzie restrykcyjnie przestrzegać kodowania pliku.
Zgodnie z dokumentacją wymagane kodowanie dla plików importowanych to Windows 1250 (CP1250) lub UTF-8. Informacje te są zawarte na stronie 101 w Instrukcji użytkownika.

Gdyby jednak pojawiły się kłopoty przy importowaniu dyspozycji z pliku, prosimy aby:
- eksportować pliki w wymaganym kodowaniu: Windows 1250 lub UTF-8.
- eksportować treść bez polskich znaków
- poprawić istniejące pliki zastępując "krzaczki" polskimi znakami


W związku z otrzymaną informacją z Oracle, wersje java od wersji 1.8.172 zawierają dodatkowe poprawki eliminujące występujące czasami "zawieszanie" usługi eBSR-BIZNES. Zalecamy używanie wersji java 1.8.172 (lub wyższej). Nowe wersje java do pobrania ze strony: http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jre8-downloads-2133155.html
Należy pobierać wersje najnowsze - obecnie :Java SE Runtime Environment 8u181. Zależnie od systemu wybieramy odpowiednią wersję.(np. dla 32 bit: Windows x86 Offline 61.55 MB jre-8u181-windows-i586.exe, dla 64bit: Windows x64 68.47 MB jre-8u181-windows-x64.exe )Szanowni Klienci,


W związku z możliwymi próbami ataku na Klientów bankowości elektronicznej polegającymi na próbie przekierowania Klienta na sfałszowane strony Banku, zalecamy zachowanie szczególnej ostrożności i zwracanie uwagi na otrzymywane wiadomości e-mail mogące zawierać fałszywe informacje (linki do stron), a sugerujące iż wiadomość ta została przesłana przez Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie.
Prosimy o zwracanie szczególnej uwagi na nietypowe komunikaty podczas logowania (np "PROSZĘ CZEKAĆ") oraz podejrzane incydenty takie jak otrzymywanie SMS autoryzacyjnych lub żądanie podania hasła jednorazowego mimo braku operacji wymagającej autoryzacji. O wszelkich incydentach należy poinformować Bank.
W związku z pojawiającymi się nowymi zagrożeniami dla Klientów bankowości elektronicznej zalecamy zapoznanie się z informacjami na ten temat, jak również poradnikiem Związku Banków Polskich
Z poważaniem
BSR w KrakowieDoładowania telefonów komórkowych
Doładowania realizowane są przez firmę Blue Media S.A. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z doładowaniem telefonów w tym reklamacji, prosimy o bezpośredni kontakt z Biurem Obsługi Klienta Blue Media, pod numerem nr tel. 58 7604 844 (połączenie płatne według stawek właściwego dla Użytkownika Operatora) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 22:00, a w soboty w godzinach od 8:00 do 16:00 lub na adres e-mail: bok@bm.pl
Zapoznaj się z Regulaminem
oraz informacją o kwotach doładowań. Jeśli chcesz, aby została wystawiona faktura, zarejestruj swoje dane po zalogowaniu Zasilenie - faktura