Bank Spółdzielczy Rzemiosła
31-133 Kraków - ul. Dunajewskiego 7
tel.: + 48 12 430-05-34
+ 48 12 433-31-24
Bezpieczeństwo: +48 12 422 28 45